Saturday, January 8, 2011

love smile

Saturday, January 8, 2011
Mujhe aap Ke Lips Pe
.
.
.
.
.
.
Bas 1 Baar
.
.
.
.
.
.Please Bas 1 Baar
.
.
.
.
.
Bhut Dil Kar Raha hai..
.
.
.
.
..

Bas 1 Baar
.
.
.
.
.
1 Pyari Si :SMILE" Dekhni Hai....!

Author : Rekha

0 comments:

Post a Comment