Monday, May 30, 2011

chingu pingu mingu

Monday, May 30, 2011

<(';')> Chingu
<(';')> Pingu
<(';')> Mingu
kya ye bacche apke hain,
agar nahi hai to aage bhej do,
jiske honge rakh lega,
shakal mil rahi thi
to laga apke honge..!
Author : Aditya Kumawat

0 comments:

Post a Comment