Tuesday, May 3, 2011

padai ke bahne

Tuesday, May 3, 2011

Hum kabhi pad na sake......
kyunki padai 2 wajah se hoti hai...

1. Shouk se
2. Dar se

Fhaltu Shouk Hum palte nahi ...
aur darte toh hum kisi ke  baap se nahi..:D :D
Author : Rajesh Kumawat

0 comments:

Post a Comment