Wednesday, June 1, 2011

Rajasthan ke aap

Wednesday, June 1, 2011

<1/2> Delhi ki sardi,
Jaisalmer ki garmi,
Mumbai ki barish,
Patna ka Corruption,
Kasmir ka Terrorism,
Afrika ka Saap,
or Rajasthan ke "AAP"
Baap re Baap... <3
Author : Radhe Shyam Kumawat

0 comments:

Post a Comment