Monday, June 6, 2011

talak karwane ke 5000

Monday, June 6, 2011

Husband - talak lena hai
Advocate - talak karwane ke 5000 lagenge
husband - pagal ho kya ..? Pandit ne 51 rs/- main saadi karwai thi..
Advocate - dekh liya na saste ka natija..!
Author : T C Kumawat

0 comments:

Post a Comment