Saturday, August 27, 2011

hanuman chalisa sms

Saturday, August 27, 2011
Jab se mobile main
hanuman chalisa load ki hai
Tab se tumhara sms nahi aaya hai..
such hi kaha hai
mahveer jab naaam sunave
bhoot pisaach nikat nahi aave..
Author : Harsh Aasiwal

4 comments:

anvidh k said...

Read hanuman chalisa Here.

anvidh k said...

Nice SMS admin.

Rohini Pandey said...

Read Hanuman Chalisa to get rid of any type of evil spirits.

Jyothi Sree said...

Om Sri Hanumante Namah
Read hanuman chalisa to get rid of any obstacles.

Post a Comment