Sunday, October 2, 2011

khud ki kami talash

Sunday, October 2, 2011
wo ek chehra hum har kahin talaash karte hain..
Zinda to hain magar Zindagi Talaas karte hain..
Koi kyun bhool jata hai humne apna bana kar..??
Hum khud main wo kami talaash karte hain..
Author : Deepika Kumawat

0 comments:

Post a Comment